စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး အဖြေရှာရေး=ကိုနေ (မန်း)

  • Home
  • Catalog
  • စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး အဖြေရှာရေး=ကိုနေ (မန်း)

စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး အဖြေရှာရေး=ကိုနေ (မန်း)

Product ID:
Ks 3,000
Includes CT (5.00 %)

"စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး အဖြေရှာရေး=ကိုနေ (မန်း) William Urg နှင့် Roger Fisher တို့ ပူးတွဲရေးသားသည့် Getting to YES (Negotiating an agreement withour giving in) စာအုပ်ကို ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အခြားသူထံမှ မိမိလိုချင်သည်ကို ရအောင်ရယူခြင်း သို့မဟုတ် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ညှိနှိုင်းရေး စံမဟာဗျူဟာများ၊ ၎င်းတို့ကို အသုံးချသော်လည်း ပြဿနာများ တိုးပွားလာတတ်ပုံ၊ နည်းစဉ်၏ အခြေခံသဘောတရား (၄) ခု၊ နည်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးတတ်ကြသည့် မေးခွန်းများ အစရှိသည်တို့ကို အခန်း (၉) ခန်းခွဲ၍ ရေးသားရှင်းလင်းထားသော စာအုပ်ဖြစ်သည်။ "

Checking stock...

စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး အဖြေရှာရေး=ကိုနေ (မန်း)
William Urg နှင့် Roger Fisher တို့ ပူးတွဲရေးသားသည့် Getting to YES (Negotiating an agreement withour giving in) စာအုပ်ကို ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အခြားသူထံမှ မိမိလိုချင်သည်ကို ရအောင်ရယူခြင်း သို့မဟုတ် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ညှိနှိုင်းရေး စံမဟာဗျူဟာများ၊ ၎င်းတို့ကို အသုံးချသော်လည်း ပြဿနာများ တိုးပွားလာတတ်ပုံ၊ နည်းစဉ်၏ အခြေခံသဘောတရား (၄) ခု၊ နည်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးတတ်ကြသည့် မေးခွန်းများ အစရှိသည်တို့ကို အခန်း (၉) ခန်းခွဲ၍ ရေးသားရှင်းလင်းထားသော စာအုပ်ဖြစ်သည်။

You may also like

Recently viewed

© 2020 Mogozay Marketplace