ခေတ်မီမီ ပရယ်ဇင်တာလုပ်နည်း (Presentation)=ကိုနေ (မန်း)

  • Home
  • Catalog
  • ခေတ်မီမီ ပရယ်ဇင်တာလုပ်နည်း (Presentation)=ကိုနေ (မန်း)

ခေတ်မီမီ ပရယ်ဇင်တာလုပ်နည်း (Presentation)=ကိုနေ (မန်း)

Product ID:
Ks 2,000
Includes CT (5.00 %)

"ခေတ်မီမီ ပရယ်ဇင်တာလုပ်နည်း (Presentation)=ကိုနေ (မန်း) Ros Jay ရေးသားသည့် Presentation စာအုပ်ကို ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်။ တင်ဆက်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ရာတွင် သော့ချက်အဆင့် (၇) ဆင့်၊ တင်ဆက်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဘာသာစကားပြင်ဆင်ပုံ၊ မြင်ထောက်ကူပစ္စည်းများကို ထိရောက်စွာ အသုံးချပုံများကို ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များနှင့်တကွ တိုရှင်းလိုရင်း ရေးသားလမ်းညွှန်ထားသည်။ "

Checking stock...

ခေတ်မီမီ ပရယ်ဇင်တာလုပ်နည်း (Presentation)=ကိုနေ (မန်း)
Ros Jay ရေးသားသည့် Presentation စာအုပ်ကို ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်။ တင်ဆက်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ရာတွင် သော့ချက်အဆင့် (၇) ဆင့်၊ တင်ဆက်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဘာသာစကားပြင်ဆင်ပုံ၊ မြင်ထောက်ကူပစ္စည်းများကို ထိရောက်စွာ အသုံးချပုံများကို ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များနှင့်တကွ တိုရှင်းလိုရင်း ရေးသားလမ်းညွှန်ထားသည်။
 

You may also like

Recently viewed

© 2020 Mogozay Marketplace