ဒီမိုကရေစီခေတ်နှင့်အညီ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနည်း=မင်းအောင်မင်း

  • Home
  • Catalog
  • ဒီမိုကရေစီခေတ်နှင့်အညီ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနည်း=မင်းအောင်မင်း

ဒီမိုကရေစီခေတ်နှင့်အညီ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနည်း=မင်းအောင်မင်း

Product ID:
Ks 2,500
Includes CT (5.00 %)

"ဒီမိုကရေစီခေတ်နှင့်အညီ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနည်း=မင်းအောင်မင်း ဘွဲ့ရပြီးနောက် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရာတွင် သိထားရမည့် ဗဟုသုတများ၊ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း ရေးသားရာတွင် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ၊ အင်တာဗျူးအတွက် ပြင်ဆင်ပုံ၊ လစာညှိနှိုင်းပုံ၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင် တွေ့ကြုံရတတ်သည့် စိန်ခေါ်မှုများ အပါအဝင် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနည်းနှင့် ၎င်းနှင့် ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများကို အခန်း (၅) ခန်းခွဲ၍ စုံစုံလင်လင် ရေးသားရှင်းလင်းထားသော စာအုပ်ဖြစ်သည်။ "

Checking stock...

ဒီမိုကရေစီခေတ်နှင့်အညီ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနည်း=မင်းအောင်မင်း
ဘွဲ့ရပြီးနောက် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရာတွင် သိထားရမည့် ဗဟုသုတများ၊ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း ရေးသားရာတွင် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ၊ အင်တာဗျူးအတွက် ပြင်ဆင်ပုံ၊ လစာညှိနှိုင်းပုံ၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင် တွေ့ကြုံရတတ်သည့် စိန်ခေါ်မှုများ အပါအဝင် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနည်းနှင့် ၎င်းနှင့် ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများကို အခန်း (၅) ခန်းခွဲ၍ စုံစုံလင်လင် ရေးသားရှင်းလင်းထားသော စာအုပ်ဖြစ်သည်။

You may also like

Recently viewed

© 2020 Mogozay Marketplace