ထာဝရ အကြီးကျယ်ဆုံး ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနိယာမ ၁၀၁ ချက် (The 101 Greatest Business Principles of All Time)ကိုနေ (မန်း)

  • Home
  • Catalog
  • ထာဝရ အကြီးကျယ်ဆုံး ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနိယာမ ၁၀၁ ချက် (The 101 Greatest Business Principles of All Time)ကိုနေ (မန်း)

ထာဝရ အကြီးကျယ်ဆုံး ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနိယာမ ၁၀၁ ချက် (The 101 Greatest Business Principles of All Time)ကိုနေ (မန်း)

Product ID:
Ks 2,000
Includes CT (5.00 %)

"ထာဝရ အကြီးကျယ်ဆုံး ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနိယာမ ၁၀၁ ချက် (The 101 Greatest Business Principles of All Time)ကိုနေ (မန်း) နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အနှစ်ချုပ်အဆိုအမိန့် ၁၀၁ ခုကို စုစည်းဖော်ပြပေးထားသော စာအုပ်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျင့်စဉ်နှင့် အခြေခံမူများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဈေးကွက်ဆိုင်ရာနှင့် အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ရေး စသည်တို့ကို စာအုပ်တွင် စုံလင်စွာ ဖတ်ရှုလေ့လာကြရမည် ဖြစ်သည်။ "

Checking stock...

ထာဝရ အကြီးကျယ်ဆုံး ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနိယာမ ၁၀၁ ချက် (The 101 Greatest Business Principles of All Time)ကိုနေ (မန်း)
နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အနှစ်ချုပ်အဆိုအမိန့် ၁၀၁ ခုကို စုစည်းဖော်ပြပေးထားသော စာအုပ်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျင့်စဉ်နှင့် အခြေခံမူများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဈေးကွက်ဆိုင်ရာနှင့် အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ရေး စသည်တို့ကို စာအုပ်တွင် စုံလင်စွာ ဖတ်ရှုလေ့လာကြရမည် ဖြစ်သည်။
 

You may also like

Recently viewed

© 2020 Mogozay Marketplace